Säännöt

WORLD PREDATOR CLASSIC QUALIFYING FINLAND 2016 SÄÄNNÖT

World Predator Classic Qualifying Finland 2016 on kuudesta alueellisesta karsintakilpailusta ja loppukilpailusta koostuva kilpailu, missä ratkaistaan Suomen edustaja World Predator Classic 2017-kilpailuun.

Kilpailumaksut

Karsintakilpailun osallistumismaksu on 120 - 150 euroa. Karsintakilpailuun osallistuvan venekunnan on maksettava kilpailumaksu ennen kilpailun alkua.
Jokaisesta alueellisesta karsintakilpailusta pääsee suoraan loppukilpailuun 5 parasta venekuntaa. Mikäli karsintakilpailusta jatkoon päässyt venekunta ei käytä oikeuttaan osallistua loppukilpailuun, kutsuu loppukilpailun järjestäjä heidän tilalleen karsintakilpailussa seuraavaksi parhaiten sijoittuneen venekunnan.

Mikäli venekunta osallistuu useampaan karsintakilpailuun ja sijoittuu useammassa kuin yhdessä kilpailussa 5 parhaan joukkoon, pääsee se finaaliin ensimmäisestä jatkoon oikeuttavasta kilpailusta.

Loppukilpailuun voidaan kutsua osallistujamääriltään suurimmista karsintakilpailuista viidenneksi sijoittuneen venekunnan jälkeen seuraaville sijoille sijoittuneita venekuntia yhteensä enintään 5 venekuntaa.

Kilpailun pääsponsoreilla on kullakin oikeus lähettää loppukilpailuun yksi venekunta.
Loppukilpailun osallistumismaksu on 50 euroa. Loppukilpailuun osallistuvan venekunnan on maksettava kilpailumaksu järjestäjän ilmoittamaan eräpäivään mennessä. Mikäli kilpailumaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, menettää venekunta osallistumisoikeutensa, joka siirtyy karsintakilpailussa seuraavaksi sijoittuneelle venekunnalle.

Kilpailupaikat ja päivät

Karsintakilpailujen ja loppukilpailun järjestämispaikat ja kilpailupäivät julkistetaan Vene 2016 messuilla Helsingissä helmikuussa 2016.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on klo 10.00 - 17.30.
Kilpailijoiden on ilmoittauduttava kilpailukeskuksessa viimeistään tunti ennen kilpailun alkua. Kilpailijat saavat lähteä kilpailualueelle sen jälkeen kun kilpailukeskuksessa on annettu lähtömerkki. Kilpailijoiden on palattava kilpailukeskukseen ennen kilpailuajan päättymistä.

Kilpailualue

Kilpailijat saavat kilpailualueesta kartan, mihin on merkitty kilpailualueen rajat. Kalastaminen kilpailualueen rajojen ulkopuolella on kielletty.

Kilpailijat ja veneet

Kilpailuun osallistutaan venekuntana. Venekunnassa on oltava kaksi kalastajaa, joista ainakin toisen on oltava täysi-ikäinen.
Venekunta nimeää miehistöstä toisen kapteeniksi ja toisen apukapteeniksi. Kapteenilla on oltava lainsäädännön edellyttämä oikeus kuljettaa kilpailijoiden venettä.

Kilpailuun osallistuvaan veneeseen on kiinnitettävä järjestäjän antamat kilpailunumerot näkyvästi esille veneen kummallekin kyljelle.

Kilpailijoilla on oltava pelastusliivit yllään kilpailun aikana.

Kilpailijoilla on oltava maksettuna kalastonhoitomaksu ja kilpailun osallistumismaksu.

Veneessä on oltava turvavarustuksena 1) veden tyhjennysväline, 2) airot, mela tai ankkuri köysineen, 3) sammutin ja 4) ensiapupakkaus.
Veneen turvavarustus ja säilytystilat tarkastetaan ennen kilpailun alkua. Tarkastuksen aikana veneen kaikki säilytystilat on oltava kannelle tyhjennettyinä. Vene ei voi osallistua kilpailuun ennen kuin se on läpäissyt tarkastuksen.

Kilpailijoiden vene ei saa kalastaa 50 metriä lähempänä toista kilpailuun osallistuvaa venekuntaa tai muita alueella rannoilla tai veneessä olevia kalastajia.

Kilpailijan on toista alueella olevaa venettä ohittaessaan jätettävä ohitettavaan veneeseen vähintään 20 metriä etäisyyttä.

Saalis

Kilpailijoiden paremmuus ratkeaa venekunnan ilmoittamien kalojen yhteispituuden perusteella. Kalojen pituutta laskettaessa huomioidaan venekunnan ilmoittamat 3 pisintä ahventa, 3 pisintä kuhaa ja pisin hauki.

Mikäli kaksi palkintosijoille yltävää kilpailijaa päätyy samaan yhteispituuteen, ratkaistaan sijoitus sen perusteella, kumpi kilpailija on aikaisemmin ilmoittanut kaikki saaliskalansa kilpailutoimistoon.

Kilpailussa noudatetaan alueella voimassa olevia kalojen alamittoja. Alamittaisia kaloja ei hyväksytä saaliiksi eikä niitä saa ilmoittaa kilpailuun.
Kalat mitataan kilpailun järjestäjän antamalla mittalaudalla. Saaliiksi saatu kala asetetaan mittalaudalle kalan oikea kylki mittalautaa vasten ja leuan kärki kiinni mittalaudan päädyssä. Kalan pituus mitataan pyrstön kärjestä. Kalan pituudeksi ilmoitetaan täysi senttimäärä, jonka kalan pyrstön kärki ylittää.

Mittalaudan päällä olevasta hyväkuntoisesta kalasta otetaan älypuhelimen kameralla kuva ja se lähetetään järjestäjien antamaan osoitteeseen kalan pituusilmoituksella varustettuna. Kalaa ja mittalautaa ei saa kuvaa otettaessa peittää kädellä tai muulla tavoin.
Älypuhelimen kameran kuvakoko on asetettava noin 2 MB:iin.

Kilpailijan on huolehdittava siitä, että puhelimessa on riittävästi muistitilaa kuvien ottamiseen ja säilyttämiseen ja puhelimen akussa on riittävästi virtaa viestien lähettämiseen.

Mittauksen jälkeen kala on välittömästi vapautettava. Kalaa on mittauksen aikana käsiteltävä siten, ettei se vahingoitu. Kuolleita tai verta vuotavia kaloja ei hyväksytä kilpailukaloiksi.

Kilpailun päätyttyä veneen kapteenin on välittömästi tuotava älypuhelin kilpailutoimistoon kuvien tarkastamista varten.
Veneessä ei saa missään säilyttää eläviä tai kuolleita kaloja. Kilpailija voi ottaa pakottavista syistä saaliskalan säilytykseen veneen sumppuun, jos hän saa siihen valvojalta luvan.

Kalastustavat

Kilpailussa saa käyttää ainoastaan keinotekoisia vieheitä. Kaikki syötit kuten kalat, kalanpalat, madot, toukat ja taikinat ovat kiellettyjä. Houkutusaineiden käyttö on sallittu ainoastaan sellaisessa muodossa, etteivät ne vaikuta vieheiden uintiin eivätkä ole sanottavasti havaittavia.
Kilpailija saa käyttää yhtä vapaa, kelaa, siimaa ja viehettä. Vieheessä saa olla enintään kolme koukkua, jotka voivat olla yksi-, kaksi- tai kolmihaaraisia. Kilpailussa suositellaan käytettäväksi väkäsettömiä koukkuja.

Veneessä saa olla käytössä olevien vapojen lisäksi enintään kaksi muuta vapaa vieheet siimoihin kiinnitettyinä.
Kalastettaessa veneen polttomoottorin on oltava sammutettuna. Sähkömoottorin käyttö kalastuksen aikana on sallittua.
Kalastusta yli 10 m syvyydessä suositellaan vältettäväksi.

Valvojat

Kilpailun valvojilla on järjestäjien antama tunniste.

Mikäli kilpailijalle tulee ongelma sääntöjen tai kilpailualueen rajojen tulkinnassa tai ongelmia saaliin dokumentoinnissa, hänen tulee ottaa välittömästi yhteyttä kilpailun päätuomariin.

Valvojat tarkastavat kilpailukeskuksessa kilpailijoiden veneitä ja valvovat kilpailijoita kilpailualueella.
Kilpailijoiden on valvojan pyytäessä näytettävä hänelle kaikki veneen säilytystilat ja kalastusvälineet ja tarvittaessa päästettävä hänet veneeseen suorittamaan tarkastusta.

Valvojien antamia ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

Sääntörikkomusten sanktiot

Kilpailun valvojilla ja kilpailun tuomaristolla on sääntörikkomuksen havaittuaan oikeus antaa kilpailijalle varoitus. Kilpailun tuomaristolla on oikeus hylätä sääntörikkomukseen syyllistyneen kilpailijan kilpailusuoritus. Tuomaristo käsittelee valvojien antamat varoitukset ja se voi kumota valvojan antaman varoituksen tai muuttaa sen kilpailusuorituksen hylkäämiseksi.

Kilpailija, joka rikkoo kilpailuaikaa tai kilpailualueen rajoja saa varoituksen. Räikeissä tapauksissa kilpailusuoritus hylätään.
Kilpailija, jolla ei ole pelastusliiviä yllään saa varoituksen.

50 m lähempänä toista venettä kalastava kilpailija saa varoituksen.

Saaliskalan mittaamista ja kuvaamista koskevien sääntöjen rikkomisesta seuraa varoitus. Räikeissä tapauksissa kilpailusuoritus hylätään.
Kalan säilyttäminen veneessä johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen.

Vieheen koukkurajoituksen rikkomisesta seuraa varoitus tai hylkääminen.

Syötin käyttäminen tai käytössä olevien vapojen määrärajoituksen rikkominen johtaa hylkäämiseen.
Polttomoottorin käyttämisestä kalastuksen aikana seuraa varoitus.

Varoituksen saaneen kilpailijan kilpailusuorituksesta hylätään hauki. Mikäli kilpailija ei ole saanut saaliiksi haukea, häneltä hylätään pisin kuha tai sen puuttuessa pisin ahven.

Kaksi saatua varoitusta johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen.

Kilpailijan saama sanktio koskee koko venekuntaa.

Tuomariston tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

Vastuut ja vakuutukset

Kilpailija vastaa vakuutuksistaan ja veneen merikelpoisuudesta sekä veneen käsittelystä kilpailualueella ja kilpailukeskuksessa.

Mediaoikeudet

Kilpailujen järjestäjillä ja heidän valtuuttamillaan median edustajilla on oikeus kuvata kilpailijoita kilpailukeskuksessa ja kilpailualueella.
Kilpailuun osallistumalla kilpailijat antavat järjestäjille luvan kuvata heitä ja hyödyntää kilpailussa, kapteenien kokouksessa, palkintojenjaossa ja muissa kilpailun oheistapahtumissa kuvattua materiaalia kilpailusta tuotettuihin tv-ohjelmiin, kalastusvideoihin ja lehtikirjoituksiin sekä kilpailun markkinointiin ja uutisointiin.

Urheiluhenki

Kilpailijoiden on kunnioitettava rantamökkien omistajien rauhaa ja käyttäydyttävä huomaavaisesti muita veneilijöitä ja kalastajia kohtaan.
Kilpailija ei saa kalastaa 50 metriä lähempänä rantaa, missä on asuinrakennus, mökki tai laituri.
Roskien heittäminen veteen, meluaminen ja muu hyvien tapojen vastainen käyttäytyminen on kiellettyä.
Saaliskaloja on käsiteltävä varoen ja kunnioittaen.

Kilpailun järjestäjä pidättää itselleen oikeuden tehdä sääntöihin tarkennuksia ja muutoksia.